Báo cáo số 12/BC-VP ngày 23/04/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
23/04/2021 15:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/4/2021.
  • Số người online: 616
  • Số lượt truy cập: 50324470
  • Số lượt truy cập tuần: 97223
  • Số lượt truy cập tháng: 1163650