Báo cáo số 09/BC-VP ngày 22/03/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
22/03/2021 15:50:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2021 đến ngày 15/3/2021.
  • Số người online: 1329
  • Số lượt truy cập: 55864313
Chung nhan Tin Nhiem Mang