Báo cáo số 04/BC-VP ngày 29/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
29/01/2021 15:56:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/01/2021.
  • Số người online: 1322
  • Số lượt truy cập: 55864222
Chung nhan Tin Nhiem Mang