Báo cáo số 07/BC-VP ngày 23/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
23/02/2021 16:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2021 đến ngày 15/02/2021.
  • Số người online: 2210
  • Số lượt truy cập: 37641742
  • Số lượt truy cập tuần: 1317
  • Số lượt truy cập tháng: 269009