Báo cáo số 07/BC-VP ngày 23/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
23/02/2021 16:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2021 đến ngày 15/02/2021.
  • Số người online: 1220
  • Số lượt truy cập: 55863311
Chung nhan Tin Nhiem Mang