Quy định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh công lập
25/05/2021 07:45:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 05/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2021/TT-BYT. Thông tư này quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh công lập, bao gồm: Dân chủ trong nội bộ đơn vị, dân chủ với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh và trách nhiệm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: BTQ

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với viên chức, người lao động, các cá nhân có liên quan và người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 10 Thông tư quy định, những việc phải thông tin kịp thời và công khai đối với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh bao gồm:

Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh đối với đơn vị.

Nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

Các quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục khác có liên quan.

Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán giá và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.

Lịch làm việc, lịch trực hàng ngày của viên chức, người lao động trong đơn vị; lịch tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị.

Bộ phận tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế.

Những vụ việc, hành vi gây mất trật tự, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của viên chức, người lao động đơn vị.

Kết quả, số điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

Hình thức công khai gồm: Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử: Công khai các nội dung quy định tại Điều 10 của Thông tư này bằng các hình thức: Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong đơn vị; các bản nội quy, quy định, giá các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có nhiều người bệnh qua lại. Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Thông tin, truyền thông, tư vấn: Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

Thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

Thông tư cũng nêu rõ những việc người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh tham gia ý kiến, giám sát bao gồm:

Việc thực hiện các chế độ chính sách y tế có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh như: Các chế độ về khám bệnh, chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế; các chính sách, giá các loại dịch vụ về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức, người lao động trong đơn vị; phát hiện và phản ánh với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, phòng, đơn vị trực thuộc về những viên chức, người lao động có biểu hiện tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh yếu kém, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, đùn đẩy, phân biệt đối xử, đòi hối lộ đối với người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh; đề xuất ý kiến, trao đổi và phối hợp với nhân viên y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh.

Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị.

Việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh đối với đơn vị.

Hình thức tham gia ý kiến, giám sát có thể bằng phản ánh trực tiếp với nhân viên y tế tại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; phản ánh với cán bộ lãnh đạo đơn vị tại phòng tiếp dân của đơn vị; gửi văn bản tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý của đơn vị; qua đường dây điện thoại nóng do đơn vị quy định; qua đối thoại trực tiếp hoặc qua các buổi sinh hoạt của hội đồng người bệnh của khoa, phòng và của đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị. Hằng tháng, tổ chức đối thoại trực tiếp để chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động trong đơn vị, người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; kịp thời trả lời, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc nếu có.

Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế dân chủ trong các bệnh viện công lập hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

PV

  • Số người online: 1503
  • Số lượt truy cập: 13337071
  • Số lượt truy cập tuần: 164966
  • Số lượt truy cập tháng: 1122867