Hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân
28/05/2021 15:25:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Theo đó, tập trung mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) là mục tiêu quan trọng, góp phần hướng tới BHXH toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội. Xác định rõ quan điểm đó, thời gian qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, mở rộng phạm vi bao phủ BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện.

Nhằm mở rộng độ bao phủ BHXH, tiến tới mọi người dân đều tham gia BHXH, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo BHXH cấp huyện, yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH cho nhân dân. Ngành tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các chính sách về BHXH đến toàn thể người dân, lao động. Đổi mới tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng với nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp, trực quan và tuyên truyền thông qua mạng xã hội, website, đài truyền hình, báo Tuyên Quang. Ngành tăng cường công tác tuyên truyền đến tận các thôn bản, hộ gia đình để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH. Mạng lưới đại lý thu BHXH được xây dựng và củng cố rộng khắp trên địa bàn về đến các thôn, bản, tổ dân phố.

BHXH tỉnh tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục BHXH.

Cùng với đó, trên cơ sở kế hoạch được giao, các cơ quan BHXH thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH cho từng cán bộ viên chức trong đơn vị. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng xã, phường, thị trấn. Việc giao chỉ tiêu phải cụ thể trên từng nhóm đối tượng, gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền. 

Giám đốc BHXH huyện Lâm Bình Đỗ Văn Cảm cho biết, Lâm Bình là huyện miền núi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, các hộ dân sống rải rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai thác, phát triển đối tượng trên địa bàn. Ngay khi có kế hoạch giao, BHXH huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, chia nhóm nhỏ đến các thôn bản, hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách phối hợp, hỗ trợ các đại lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao. Do vậy, từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch, BHXH huyện chưa triển khai được các hội nghị trực tiếp nhưng cũng đã khai thác được mới 46 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến nay, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 53.085/53.416 người, đạt 99,38% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, BHXH tự nguyện 14.817/20.869 người, đạt 71% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Theo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - BHXH tỉnh, mặc dù số đối tượng tham gia BHXH tăng hàng năm, tuy nhiên tỉnh ta là tỉnh miền núi, doanh nghiệp ít, thu nhập người dân còn thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, vì vậy công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất khó khăn. Công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương có thời điểm chưa tích cực, khiến kết quả đạt thấp. Trong thời điểm dịch Covid-19; tháng 5 là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”, BHXH tỉnh Tuyên Quang quyết tâm hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân, thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật BHXH để người dân, doanh nghiệp, tổ chức hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi, chủ động tham gia. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1083
  • Số lượt truy cập: 9068417
  • Số lượt truy cập tuần: 85619
  • Số lượt truy cập tháng: 826079