Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép" trên địa bàn tỉnh
09/06/2021 10:26:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép".

Bảo đảm hoạt động vận tải hàng hóa không bị đứt quãng

nhưng phải tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh Covid -19. Ảnh: BTQ

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan, rà soát theo lĩnh vực và địa bàn quản lý để chấn chỉnh ngay việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết (nếu có) gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện việc bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh đang có dịch và các tỉnh khác theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch bảo đảm đúng quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các huyện, thành phố, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, nỗ lực cao nhất bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2021

Yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

PV

  • Số người online: 1219
  • Số lượt truy cập: 9066270
  • Số lượt truy cập tuần: 83472
  • Số lượt truy cập tháng: 823934