Tuyên Quang không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
10/06/2021 08:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 9-6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13-5-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Hội nghị được tổ chức với các điểm cầu Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Sau khi Nghị quyết số 02 được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Nhiều chương trình, chính sách, đề án về thu hút, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, các mục tiêu cơ bản đạt theo Nghị quyết số 02 và Kết luận số 51 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đã tạo điều kiện cho hơn 4.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ đại học, trên đại học; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 99,4%; chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm đạt 24,6% tổng chi ngân sách của tỉnh; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 100%, bậc mầm non, THCS, THPT đạt hơn 99%. Nhiều chính sách khuyến khích phát triển giáo dục, đầu tư cho giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp và các sở, ban, ngành trong việc theo dõi, quản lý nhân lực tại địa phương, đơn vị và dự báo xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể. Ảnh: Thành Công

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về những kết quả đã đạt được và góp ý vào dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Đồng chí để nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các chương trình, đền án của tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nguồn lực con người đối với sự phát triển của địa phướng.

Cùng với đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương tình, đề án về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trên cơ sở đó bổ sung các giải pháp hiệu quả, phù hợp; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đưa chất lượng giáo dục, đào tạo của tỉnh phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2021-2025, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của tỉnh, phấn đấu có học sinh tham gia kỳ thi Olympic quốc tế; thực hiện nghiêm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp…

Nhân dịp này, có 25 tập thể và 33 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 762
  • Số lượt truy cập: 10886211
  • Số lượt truy cập tuần: 58963
  • Số lượt truy cập tháng: 104440