Tuyên Quang: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
18/06/2021 07:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 16/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Theo kết quả công bố Chỉ số (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Tuyên Quang xếp hạng thứ 31/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 5/14 tỉnh Khu vực miền núi phía Bắc, điểm số của tỉnh đạt 63,46 điểm, nằm trong số các tỉnh có điểm số trung bình (tăng 01 bậc và giảm 1,67 điểm so với năm 2019). Trong 10 chỉ số thành phần năm 2020, tỉnh có 04 chỉ số tăng điểm gồm: Chi phí thời gian (tăng 0,72 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (tăng 1,12 điểm); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 0,07 điểm); Đào tạo lao động (tăng 0,15 điểm). Tuy nhiên có 06 chỉ số giảm điểm: Gia nhập thị trường (giảm 1,76 điểm); Tiếp cận đất đai (giảm 0,94 điểm); Tính minh bạch (giảm 0,45 điểm); Chi phí không chính thức (giảm 0,36 điểm); Tính năng động của chính quyền tỉnh (giảm 0,45 điểm); Thiết chế pháp lý (giảm 0,43 điểm). Để khắc phục và tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng Chỉ số (PCI) của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 04 mục tiêu cụ thể: (1) Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang đạt từ 66 điểm trở lên, nằm trong tốp 25 tỉnh/thành phố đứng đầu cả nước và nằm trong các tỉnh/thành phố có điểm số khá, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; (2) Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần bị giảm điểm năm 2020 (Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Tính năng động của chính quyền địa phương, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, Chi phí không chính thức) đồng thời tiếp tục cải thiện tăng các chỉ số thành phần (Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng; phấn đấu không có chỉ số có điểm số dưới 6; (3) Quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán không dùng tiền mặt; tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tập trung tăng tỷ lệ mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư; (4) Thực hiện tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch đã đề ra 08 nhiệm vụ chung, 02 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2021 tỉnh sẽ tập trung khắc phục để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2020 (Chỉ số “Gia nhập thị trường”; Chỉ số "Tiếp cận đất đai”; Chỉ số "Tính minh bạch”; Chỉ số "Tính năng động của chính quyền địa phương”; Chỉ số "Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”; Chỉ số "Chi phí không chính thức”) đồng thời tiếp tục cải thiện điểm số các chỉ số thành phần (PCI) có điểm số tăng trong năm 2020 (Chỉ số "Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”; Chỉ số "Đào tạo lao động”; Chỉ số "Chi phí thời gian”; Chỉ số "Cạnh tranh bình đẳng”).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang và tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tổ chức giám sát việc thực hiện tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này để hoàn thành các mục tiêu đề ra đồng thời chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đơn vị theo quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch đề ra; khắc phục và cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần có điểm số thấp nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Đỗ Thị Xuân Anh - Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

 

  • Số người online: 1334
  • Số lượt truy cập: 10888158
  • Số lượt truy cập tuần: 60909
  • Số lượt truy cập tháng: 106386