Cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại
21/06/2021 10:52:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép", UBND tỉnh đã có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại từ Thứ Hai, ngày 21/6/2021.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép các cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là các cơ sở giáo dục) hoạt động trở lại từ Thứ Hai, ngày 21/6/2021 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 736/SGDĐT-GDPT ngày 21/6/2021.

Giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Cập nhật thông tin dịch COVID-19 hằng ngày; giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 cho người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục.

PV

  • Số người online: 661
  • Số lượt truy cập: 10886018
  • Số lượt truy cập tuần: 58770
  • Số lượt truy cập tháng: 104247