Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
22/06/2021 15:51:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng ngày 22/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, cho ý kiến vào các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo Đề án về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương I Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày Dự thảo các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo từng lĩnh vực: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Về dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có 9 nhiệm vụ trọng tâm 24 nội dung cụ thể.

Đối với dự thảo Kế hoạch các công việc thực hiện các chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các nội dung: lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác tư pháp; hoạt động đối ngoại; xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào vào các dự thảo Nghị quyết, tập trung vào một số vấn đề như: Nội dung, thời gian thực hiện một số nhiệm vụ trong Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh; sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng; đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện việc lập hồ sơ khoa học Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; đề nghị tích hợp nội dung “xây dựng trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh” vào Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025,định hướng đến 2030; làm rõ sự cần thiết của việc lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và vai trò của Bí thư cấp uỷ; làm rõ thêm một số nội dung về công tác quy hoạch đô thị…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Ảnh Thanh Phúc

Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, quan điểm là phát triển lâm nghiệp bền vững đảm bảo có sự thống nhất giữa quản lý, bảo vệ, phát triển rừng với sử dụng rừng, chế biến, thương mại lâm sản và các dịch vụ sinh thái rừng; phát huy tiềm năng vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội…

Dự thảo Nghị quyết đề ra một số mục tiêu như: Giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 9%/năm; năng suất rừng trồng đạt bình quân 20m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác trên 5,5 triệu m3; đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững. Giai đoạn 2026-2030, năng suất rừng trồng đạt bình quân 22m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác trên 6,5 triệu m3.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đã làm rõ thêm vấn đề về giống cây lâm nghiệp, việc sử dụng giống và tỷ lệ trồng của từng loại giống cây; sử dụng công nghệ cao để quản lý rừng, cảnh báo cháy rừng; chất lượng và sử dụng giống cây lâm nghiệp. đề xuất bổ sung cây tếch lai vào cơ cấu giống cây lâm nghiệp của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị đại biểu cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo quán triệt việc học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương, mang lại hiệu quả, tránh tình trạng chung chung, sao chép; cần nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; khắc phục việc “nói nhiều nhưng làm hạn chế”.

Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, tham khảo thêm thực tiễn về năng suất, sản lượng, tốc độ tăng trưởng, thu nhập trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh; lưu ý giải pháp về tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, việc xây dựng các mô hình sản xuất tổng hợp mang lại giá trị hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là về giống cây; chú trọng các giải pháp phát triển lâm nghiệp tổng hợp, tạo ra các mô hình sản xuất tổng hợp, hướng cơ chế tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp.

Về quản lý, chú ý quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất giống cây trồng, không để tự phát, không rõ nguồn gốc; xây dựng quy trình canh tác đưa công nghệ cao vào chăm sóc, canh tác; ứng dụng các thiết bị hiện đại để theo dõi, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; ứng dụng công nghệ cao sản xuất các sản phẩm có giá trị từ gỗ… Đồng thời, cần có chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao, kỹ thuật viên giỏi về tạo giống; phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị cơ quan tham mưu nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa các dự thảo để sớm ban hành Nghị quyết.

TH (tổng hợp)

 

  • Số người online: 630
  • Số lượt truy cập: 10885831
  • Số lượt truy cập tuần: 58583
  • Số lượt truy cập tháng: 104060