Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công
22/06/2021 15:56:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 428-CV/TU ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình về việc tiếp tục tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các chủ đầu tư xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 428-CV/TU ngày 08/6/2021 và các Văn bản số 283/UBND-ĐTXD ngày 01/02/2021; số 1425/UBND-ĐTXD ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phân công cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo cơ quan trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bảo đảm kết quả giải ngân đến 30/6/2021 đạt bằng mức bình quân chung của cả nước và kết thúc năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 98% kế hoạch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân tích làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ, có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp không đủ năng lực, không tập trung nhân lực, thiết bị để thi công xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng; chỉ đạo, xử lý nghiêm theo quy định nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công yếu kém, thiếu trách nhiệm, nhất là đối với các công trình, dự án khởi công mới, các công trình, dự án chuyển tiếp.

Tập trung thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo các công trình dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2021 phải khởi công xây dựng trong đầu quý III/2021.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình: Khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi các khoản đã tạm ứng, nhất là các công trình, dự án có số dư tạm ứng cao, tạm ứng năm 2020 chuyển sang năm 2021 nhưng thu hồi chậm, kéo dài; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Tổng hợp đầy đủ, cụ thể về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian khởi công-hoàn thành, vốn đã bố trí đến 31/12/2020, kết quả giải ngân vốn năm 2021 (bao gồm thanh toán, tạm ứng) của các nhóm công trình: Công trình đã quyết toán còn thiếu vốn; công trình đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa trình hồ sơ quyết toán; công trình đã trình hồ sơ quyết toán nhưng  chưa được phê duyệt quyết toán; tiến độ xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang và kế hoạch vốn  năm 2021 của các công trình chuyển tiếp; tiến độ thực hiện công trình khởi công mới... Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm: Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài -Lào Cai; Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn (Km14 QL2 Tuyên Quang-Hà Giang); Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang; Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới; đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án 02 tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô đấu nối với các tuyến QL37, QL2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Lào Cai-Nội Bài đảm bảo hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 10/2021; Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các công trình thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang... Quá trình triển khai thực hiện phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm chất lượng công trình, dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư chậm, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch được giao.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; định kỳ ngày 15 và ngày 30 hằng tháng tổng hợp,  báo  cáo đầy đủ, chi tiết tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy tập trung quan tâm, quyết liệt chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không được để chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2021.

PV

  • Số người online: 781
  • Số lượt truy cập: 10886326
  • Số lượt truy cập tuần: 59078
  • Số lượt truy cập tháng: 104555