Báo cáo số 30/BC-VP ngày 24/06/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
25/06/2021 11:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/6/2021
  • Số người online: 1535
  • Số lượt truy cập: 47917110
  • Số lượt truy cập tuần: 111970
  • Số lượt truy cập tháng: 151079