Xã Trường Sinh học tập và làm theo Bác
12/07/2021 08:18:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Đảng bộ xã Trường Sinh hiện có 349 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định nội dung cụ thể gắn với từng nhiệm vụ đến các cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Dương Thị Phương Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sinh cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo 100% các tập thể, cá nhân đăng ký bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, xây dựng kế hoạch và triển khai xuống các chi bộ, đến đảng viên và nhân dân thực hiện việc làm theo. Nhân dân gắn việc làm theo đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc vận động, đóng góp ủng hộ, đặc biệt là chương trình thực hiện theo nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa phải nêu gương từ đảng viên, sau đó mới vận động nhân dân.

Xác định mục tiêu cơ bản trong nông thôn mới là nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, Trường Sinh đã có những giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài chuyển dịch cơ cấu lao động, việc phát triển các mô hình chăn nuôi đa dạng đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. 

    

Mô hình sản xuất dầu lạc của của HTX nông lâm nghiệp Trường Sinh

So với năm 2011, mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 8 triệu đồng/ người/ năm, hiện tiêu chí này đã được nâng lên gần 38 triệu đồng/ người/ năm, vựơt 51% so với mức thu nhập tối thiểu. Xã Trường Sinh còn xây dựng mô hình cánh đồng lớn trồng lạc hàng năm có trên 30 ha. Nông dân đã áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp với 90% diện tích. Xã triển khai hỗ trợ 176 hộ nông dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, liên kết sản xuất, chăn nuôi. Trên địa bàn xã có 1 HTX sản xuất, có 17 hộ thực hiện nuôi lợn nái sinh sản; 3 trang trại chăn nuôi dê, thỏ; 1 trang trại nuôi bò sinh sản quy mô lớn; 1 hộ nuôi trâu, bò vỗ béo. Năm 2020, được UBND huyện hỗ trợ mua 2 con trâu đực giống và 2 con bò đực giống theo Quyết định số 03 ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang với số tiền 90 triệu đồng. 

Thực tế cho thấy trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Trường Sinh đã gắn việc học Bác với thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Từ năm 2016 đến năm 2020, xã đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2020, được huyện ủy Sơn Dương xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng Đảng bộ “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đảng bộ xã là một trong những tập thể được BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Theo sonduong.gov.vn

  • Số người online: 1344
  • Số lượt truy cập: 10888120
  • Số lượt truy cập tuần: 60871
  • Số lượt truy cập tháng: 106348