Tân Thịnh khắc phục hạn chế để xây dựng Đảng vững mạnh
19/07/2021 14:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) đã có nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực.

Đảng bộ xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) nghiêm túc thực hiện việc học tập Nghị quyết.

Đảng bộ xã đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế, nội bộ chưa thực sự đoàn kết; có 2 trường hợp Ủy viên BCH Đảng bộ xã bị kỷ luật; vẫn còn có những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, vi phạm đạo đức lối sống; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng còn yếu; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; có đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng năm 2017... Đồng chí Hà Quang Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh cho biết, sau khi đã kiên quyết chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, Đảng bộ xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, quản lý đảng viên và lựa chọn những vấn đề nổi cộm để giải quyết. Đặc biệt, tập trung đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân trong cán bộ đảng viên.

Cải thiện tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, Đảng bộ xã đã thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đối với các hoạt động của cơ quan. Việc làm theo được phân cấp theo cấp ủy. Tại mỗi cuộc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng, cấp ủy đã kịp thời khích lệ, động viên những đảng viên có thành tích tốt trong công việc. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 07/01/2017 triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ đã tổ chức 36 hội nghị ở thôn, cơ quan, đơn vị để phổ biến Nghị quyết đến 4.173 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ xã đã lựa chọn Chi bộ thôn Phúc An để tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm. Tại buổi sinh hoạt chi bộ điểm, chi bộ đã mời các bí thư chi bộ trong xã đến tham gia, học tập kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Lưu Duy Văn, Bí thư chi bộ thôn Phúc An cho biết, thông qua buổi sinh hoạt chi 
bộ điểm, các đồng chí tham dự sẽ cùng nhau trao đổi để nắm được những nội dung cần thiết trong mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ tại thôn mình để nâng cao chất lượng. Ngoài ra, các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi chi bộ, định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt Đảng với các chi bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đến toàn thể đảng viên.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng cùng với những giải pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, Đảng bộ xã Phúc Thịnh đã có những thay đổi tích cực. Đến nay, các hạn chế, khuyết điểm được giải quyết, không xảy ra những vấn đề nổi cộm, không có đảng viên bị xử lý kỷ luật. Năm 2020, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 225/252 đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 89,3%, không còn đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Với kết quả đó đã cho thấy sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2019, xã đã về đích nông thôn mới trước thời gian đề ra 3 tháng. Đời sống nhân dân đang từng ngày thay đổi, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,6%.  

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 771
  • Số lượt truy cập: 10886290
  • Số lượt truy cập tuần: 59042
  • Số lượt truy cập tháng: 104519