Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5
20/07/2021 21:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 20-7, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 5 (khóa X). Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy khối đã lãnh đạo tổ chức, triển khai và hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra, trọng tâm là: Hoàn thành quán triệt, tuyên truyền, triển khai và giám sát chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giao việc đổi mới, đột phá năm 2021, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai và thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nghe quán triệt, triển khai một số Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình hành động và một số nghị quyết, đề án của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy tập trung đổi mới khâu tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các chương trình, đề án của tỉnh; chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra để tiếp tục có các giải pháp cụ thể, phù hợp để lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm; chú trọng  thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1567
  • Số lượt truy cập: 13337855
  • Số lượt truy cập tuần: 165750
  • Số lượt truy cập tháng: 1123651