Báo cáo số 34/BC-VP ngày 27/07/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
27/07/2021 15:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021.
  • Số người online: 2233
  • Số lượt truy cập: 37642395
  • Số lượt truy cập tuần: 1970
  • Số lượt truy cập tháng: 269662