Xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
16/08/2021 17:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 14/8/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số : 2902 /UBND-TH V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó để thống nhất các nội dung của Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cả nước, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành, Quy hoạch vùng, đồng thời để các giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh có tính khả khi cao, có tính chất tương hỗ, liên kết với các tỉnh trong khu vực và cả nước; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng văn bản, hoặc tham gia trực tiếp vào Dự thảo. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến đông đảo các cơ quan, tổ chức và công dân.
  • Số người online: 1288
  • Số lượt truy cập: 28833959
  • Số lượt truy cập tuần: 136741
  • Số lượt truy cập tháng: 905425