Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021.
14/09/2021 16:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 1624
  • Số lượt truy cập: 13338198
  • Số lượt truy cập tuần: 166093
  • Số lượt truy cập tháng: 1123994