Triển khai thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025
20/09/2021 08:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 17-9, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh phát biểu hưởng ứng kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 16/2021/QH 15, ngày 27-7-2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 30-8-2021 của Chính phủ, ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Phát biểu hưởng ứng kế hoạch thi đua, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong trong công tác, đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính; tham mưu, đề xuất xây dựng Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước về đầu tư công cũng như tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đem lại hiệu quả cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, năm nay là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2021-2025) của Chính phủ, tuy nhiên nước ta đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 855
  • Số lượt truy cập: 26259418
  • Số lượt truy cập tuần: 112895
  • Số lượt truy cập tháng: 49264