Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
28/09/2021 11:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
  • Số người online: 2158
  • Số lượt truy cập: 37642100
  • Số lượt truy cập tuần: 1675
  • Số lượt truy cập tháng: 269367