Sử dụng 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động
29/09/2021 07:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đoàn khảo sát thực tế tại Công ty TNHH K-Star Vina chi nhánh Tuyên Quang

thuộc cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương)

Theo Nghị quyết, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHTN. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp: NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đã dùng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, cụ thể như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Về giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Nghị quyết cũng quy định đối tượng được áp dụng là NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

PV

  • Số người online: 374
  • Số lượt truy cập: 16331600
  • Số lượt truy cập tuần: 89784
  • Số lượt truy cập tháng: 15372