Báo cáo số 57/BC-VP ngày 25/09/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
30/09/2021 15:41:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8/2021 đến ngày 15/9/2021.
  • Số người online: 1350
  • Số lượt truy cập: 47767714
  • Số lượt truy cập tuần: 240259
  • Số lượt truy cập tháng: 2243