Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
05/10/2021 16:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 05/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-TTg công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, nằm ở trung tâm của tỉnh Tuyên Quang với diện tích đất tự nhiên là 18.438,38 ha, dân số hơn 191.118 người. Thành phố Tuyên Quang có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 10 phường: Phan Thiết, Tân Quang, Minh Xuân, Ỷ La, Tân Hà, Hưng Thành, Nông Tiến, Đội Cấn, An Tường, Mỹ Lâm và 05 xã: An Khang, Lưỡng Vượng, Thái Long, Tràng Đà, Kim Phú. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%.

Trong những năm qua, kinh tế thành phố giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 12%/năm; thu ngân sách năm 2020 đạt 605,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,8 triệu đồng/người/năm.

Kết quả 19/19 tiêu chí/100% số xã đạt chuẩn, gồm các tiêu chí: (1) Quy hoạch, (2) Giao thông, (3) Thủy lợi, (4) Điện, (5) Trường học, (6) Cơ sở vật chất văn hóa, (7) Cơ sở hạ tầng thương mạ nông thôn, (8) Thông tin và truyền thông, (9) Nhà ở dân cư, (10) Thu nhập, (11) Hộ nghèo, (12) Lao động có việc làm, (13) Tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục và đào tạo, (15) Y tế,  (16) Văn hóa, (17) Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, (19) Quốc phòng và an ninh.

Trong thời gian tới, thành phố Tuyên Quang cần tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể; quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các xã thành phường; tập trung các giải pháp phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; không ngừng củng cố hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mục tiêu: Nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm; rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

Mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu 05/05 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã (Kim Phú, Tràng Đà) hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết Quyết định số 1666/QĐ-TTg tại  /PublishingImages/qđ 1666 - tptq chuẩn nông thôn mới..pdf

BBT

  • Số người online: 393
  • Số lượt truy cập: 16331675
  • Số lượt truy cập tuần: 89859
  • Số lượt truy cập tháng: 15447