Chiêm Hóa triển khai nhiệm vụ quý IV
07/10/2021 14:33:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 6-10, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Kết quả, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 64.340 tấn, đạt 89,2% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 800,3 tỷ đồng, đạt 63,55% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 2.453 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đạt 52.936 triệu đồng, đạt 80% dự toán; thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, toàn huyện bình quân đạt 15,04 tiêu chí/xã...

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch nông thôn mới năm 2021; xây dựng nhà máy chế biến lâm sản của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang; thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 (điều chỉnh, bổ sung) do điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang và một số nghị quyết, kết luận, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng trong quý IV năm 2021…

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 887
  • Số lượt truy cập: 14871943
  • Số lượt truy cập tuần: 152225
  • Số lượt truy cập tháng: 1203444