Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
11/10/2021 14:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Văn bản số 8510/BYT-DP ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Văn bản số 8435/BYT-DP ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ Báo Lao động (laodong.vn)

UBND tỉnh yêu cầu các Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Sở Y tế xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn  bị sẵn sàng cơ sở vật  chất, trang  thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021; chuẩn  bị sẵn sàng dây chuyền lạnh tại các tuyến để bảo đảm việc tiếp nhận,  bảo quản các  loại vắc xin phòng COVID-19 với số lượng lớn được cung ứng  trong quý IV/2021. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18  tuổi  trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) theo Nghị quyết số 21/NQ-CP  ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19,Quyết định số3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban  hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và kế hoạch tiêm chủng của tỉnh.

Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin ngay sau khi được phân bổ,  đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định đảm bảo an toàn,  hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; coi công tác tiêm chủng là nhiệm  vụ trọng tâm và quan trọng thời gian tới, sử dụng tối đa vắc xin được cấp, không để lãng phí vắc xin và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng;  chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của BộY tế.

Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng (bao gồm cảy tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành); tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động; chuẩn bị sẵn sàng triển khai  tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của BộY tế.

SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở thực hiện tiêm chủng thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai  tiêm chủng; lập danh sách để tổ chức triển khai tiêm theo danh sách đã lập.  Khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được  cập  nhật  thông  tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin COVID-19 bảo đảm theo đúng tiến độ tiêm chủng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực bảo đảm phục vụ cho công tác tiêm chủng, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng  tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh nếu tổ chức tiếp nhận, triển khai tiêm vắc xin chậm để xảy ra tình trạng diễn biến dịch bệnh nặng nề và lãng phí vắc xin.

PV

  • Số người online: 142
  • Số lượt truy cập: 16331372
  • Số lượt truy cập tuần: 89556
  • Số lượt truy cập tháng: 15144