Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp
11/10/2021 15:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 11/10, UBND tỉnh đã có văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021.

Đại hội TDTT thành phố Tuyên Quang lần thứ VIII. Ảnh: Trang TTĐT Thành phố Tuyên Quang

Cụ thể, ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên tiến độ tổ chức chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021, cụ thể như sau:

Đại hội Thể dục thể thao cấp xã: Hoàn thành trong tháng 3/2022.

Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 5/2022 (tổ chức Đại hội Thể dục thể thao điểm cấp huyện hoàn thành trong tháng 4/2022).

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX: Tổ chức trong tháng 6/2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế công  tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm điều chỉnh thời gian, quy mô, hình thức để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp bảo đảm hiệu quả,  an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PV

  • Số người online: 1587
  • Số lượt truy cập: 55860775
Chung nhan Tin Nhiem Mang