Thi đua góp phần giữ vững tỉnh Tuyên Quang là “vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch COVID-19
13/10/2021 16:26:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174 /KH-UBND về Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phong trào thi đua được phát động tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Dương làm nhiệm vụ

tại trạm kiểm soát phòng, chống dịch xã Hợp Thành. Ảnh: BTQ

Phong trào nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Về nội dung phong trào, tập trung thi đua thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống đại dịch.

Cùng với đó, thi đua đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; chủ động thực hiện phương án tăng trưởng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện "mục tiêu kép”; phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa... góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh các nội dung trên, phong trào thi đua cũng chú trọng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng COVID -19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin trên địa bàn tỉnh. Trước mắt tập trung cho các đối tượng ưu tiên; phấn đấu hết năm 2021 ít nhất 50% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng, hết qúy I/2022 sẽ có 70% dân số toàn tỉnh được tiêm vắc - xin phòng COVID-19.

Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở và các tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng, nhất là tại từng tổ dân phố, khu dân cư... Động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Song song với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch; vận động người dân trên địa bàn toàn tỉnh cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị smartphone. Tuyên truyền sâu rộng để dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai trên địa bàn.

Thi đua góp phần giữ vững tỉnh Tuyên Quang là “ vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Trong đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tích cực, gương mẫu tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Trong triển khai phong trào, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng và xã hội, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước và của tỉnh.

Để Phong trào thi đua được triển khai đạt hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quyết tâm giữ vững vùng xanh toàn diện, bền vững, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục có nhiều đề xuất sáng tạo, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng với tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

BBT

  • Số người online: 951
  • Số lượt truy cập: 14874268
  • Số lượt truy cập tuần: 154549
  • Số lượt truy cập tháng: 1205768