Hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP
19/10/2021 08:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

 Thực hiện Nghị Quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi  đại  dịch  COVID-19  từ  Quỹ  bảo  hiểm  thất  nghiệp  (BHTN);  Quyết  định  số28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thực hiện chính  sách  hỗ  trợ  NLĐ  và  người  SDLĐ  bịảnh  hưởng  bởi đại  dịch  COVID-19  từ Quỹ BHTN. Thực hiện CV số 3757/UBND-THVX ngày 05/10/2021 về việc triển khai, tổ chức  thực  hiện  Nghị  quyết  số  116/NQ-CP  của  Chính  phủ  và  Quyết  định  số28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, giải đáp chính sách hỗ trợ đến các cấp, các ngành, người SDLĐ, NLĐ, đơn vị SDLĐ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với NLĐ và người SDLĐ tham gia BHTN; việc thực hiện hỗ trợ  phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời thuận tiện, giảm thủ tục hành chính cho người dân. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn Nghị quyết số 116/NQ-CP; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ; công văn số 3757/UBND-THVX  của UBND tỉnh Tuyên Quang và video clip hướng dẫn người lao động nhận  hỗ  trợ  từ  quỹ  Bảo hiểm thất nghiệp. Mời bạn đọc bấm vào link dưới đây để tải về.

+ Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ

+ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

+ Công văn số 3757/UBND-THVX  của UBND tỉnh Tuyên Quang

+ Video clip hướng dẫn người lao động nhận  hỗ  trợ  từ  quỹ  Bảo hiểm thất nghiệp

BBT

  • Số người online: 716
  • Số lượt truy cập: 50326018
  • Số lượt truy cập tuần: 98764
  • Số lượt truy cập tháng: 1165183