Phiên họp thứ 5 Thường trực HĐND tỉnh
26/10/2021 16:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 26-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 5 cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình, dự thảo nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; dự thảo Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thường trực HĐND cũng đã có ý kiến lần 2 đối với dự thảo quy định đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến lịch giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước và sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung lưu ý, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, phải tích cực phối hợp nghiêm túc, trách nhiệm hơn trong công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng trước khi trình HĐND tỉnh; phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm rõ căn cứ, tính cấp thiết, cũng như đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung yêu cầu Thường trực, các ban HĐND tỉnh cần bám sát các chủ trương, lãnh đạo của Tỉnh ủy để tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chức năng, thẩm quyền của mình. Đồng chí  nhấn mạnh, cử tri, nhân dân trong tỉnh đang đặt ra nhiều kỳ vọng đối với sự phát triển của tỉnh, vì vậy, Thường trực, các ban HĐND tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tất cả hoạt động. Việc gì đã đề ra phải đi tới cùng, dành nhiều thời gian, tâm huyết để đi sâu vào từng nội dung công việc, giúp các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp khắc phục được khâu yếu hiện nay trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 382
  • Số lượt truy cập: 16331608
  • Số lượt truy cập tuần: 89792
  • Số lượt truy cập tháng: 15380