Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021
01/11/2021 16:12:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Giảm thuế GTGT đối với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ; điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo; hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; bổ sung quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Dịch vụ vận tải được giảm thuế GTGT từ 01/11/2021 đến hết tháng 12/2021

Ảnh minh họa

Giảm thuế GTGT cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ

Theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch Covid-19, từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng bao gồm:

Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí; không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

Từ ngày 01/11/2021, Thông tư 09/2021/TT-BLĐBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực, với quy định mới liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Thông tư quy định rõ, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động thì BCH Công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với doanh nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động.

Hướng dẫn  xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 08/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn  xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017.

Theo Thông tư này,  chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán. Dự toán chi phí bảo trì công trình gồm: chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình, chi phí khác và chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định như sau:

Chi phí sửa chữa được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá sửa chữa công trình.

Tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng theo hướng dẫn tại bảng 2.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xác định như sau:

Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hằng năm...

Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hằng năm...

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào tìm hiểu kỹ thuật

nhân giống cây keo lai bằng phương pháp nuôi, cấy mô. Ảnh: Huy Hoàng

Bổ sung quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Có hiệu lực từ ngày 02/11/2021, Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có nhiều điểm mới, trong đó bổ sung về trách nhiệm và quyền lợi của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (trước đó chỉ quy định được tính giờ nghiên cứu khoa học).

Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng khác (bổ sung trường hợp nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước).

PV

  • Số người online: 242
  • Số lượt truy cập: 16331471
  • Số lượt truy cập tuần: 89655
  • Số lượt truy cập tháng: 15243