Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày16/9/2021 đến ngày 15/10/2021.
05/11/2021 15:27:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Văn bản số 849/UBND-THCB ngày 09/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ, thống kê văn bản đi, đến; Văn bản số 48/UBND-KSTT ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp nâng cao chất lượng, hình thức cung cấp thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
  • Số người online: 1384
  • Số lượt truy cập: 34155676
  • Số lượt truy cập tuần: 59357
  • Số lượt truy cập tháng: 1441356