Tuổi trẻ Sơn Dương sôi nổi các phong trào thi đua
07/01/2022 14:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, thể hiện bằng các hoạt động hướng về cơ sở như: Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên tình nguyện, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng quê hương Sơn Dương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trần Thị Hoàn, Bí thư Huyện đoàn cho biết, năm 2021, với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” ngay từ đầu năm, Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều chương trình hành động vì cộng đồng. Đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, trọng tâm là Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện đoàn cũng đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các Cuộc thi trực tuyến như: “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, cuộc thi “Lá phiếu trách nhiệm”. Đoàn đã xây dựng trên 100 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả tại cơ sở; tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”...

Đoàn thanh niên huyện Sơn Dương tham gia vệ sinh môi trường tại xã Phúc Ứng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn xã Vân Sơn cho biết, Đoàn xã có 126 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 chi đoàn. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, truyền thống của Đoàn đã giúp em hiểu về vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định niềm tin sắt son của Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” theo phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ngày tình nguyện, mỗi chi đoàn một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn, Hội một công trình, phần việc tình nguyện” đã tạo sức hút lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên… Từ phong trào này đã huy động trên 23 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên như: Công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 4,5 km, 19 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, 3 km tuyến đường hoa, hỗ trợ xây dựng 29,4 km đường bê tông nông thôn, nạo vét 38,5 km kênh mương; trồng 6.500 cây xanh; vệ sinh 35km đường làng, ngõ xóm, khu vực cơ quan, nhà văn hóa; làm mới 7,7 km đường bê tông nông thôn; huy động trên 500 ngày công lao động xóa 40 nhà tạm cho 8 xã…

Tuổi trẻ Huyện đoàn Sơn Dương tham gia cuộc thi.

Em Lê Quang Đạt, Chi đoàn thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm phấn khởi nói, các hoạt động tình nguyện là môi trường để em được rèn luyện, trưởng thành. Qua đó góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp bản thân em và các đoàn viên thanh niên, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Các phong trào thi đua của tuổi trẻ Huyện đoàn Sơn Dương bằng các chương trình, hành động cụ thể, thiết thực đã khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Sơn Dương ngày càng giàu đẹp.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1703
  • Số lượt truy cập: 18811469
  • Số lượt truy cập tuần: 145161
  • Số lượt truy cập tháng: 798885