Thành phố Tuyên Quang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
10/01/2022 15:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 10-1, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với 15 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố.

UBND thành phố đã Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Theo đó, thành phố phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 13 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 106,4 triệu USD; thu hút 715 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 880 tỷ đồng; xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) đạt 699 tỷ đồng...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đề ra các giải pháp khắc phục với một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra trong năm 2021. Các cấp, các ngành, đơn vị trên cơ sở kế hoạch chỉ tiêu được giao tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân phụ trách để đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, rà soát các giải pháp bảo đảm mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tận dụng các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I; Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án xây dựng trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1690
  • Số lượt truy cập: 18810419
  • Số lượt truy cập tuần: 144112
  • Số lượt truy cập tháng: 797837