Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của ngành
12/01/2022 14:26:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 12-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, công tác Thanh tra đã bám sát chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cấp, các ngành và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Toàn ngành đã triển khai trên 6.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 180.000 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỉ đồng…

Qua Thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luât… Trong đó, đã thực hiện tốt chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Kết quả thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt; chú trọng công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ. Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, gắn với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ mới theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục bám sát yêu cầu của các cấp, các ngành, định hướng công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định liên quan đến hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của ngành; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng…

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1658
  • Số lượt truy cập: 18810994
  • Số lượt truy cập tuần: 144686
  • Số lượt truy cập tháng: 798411