Ngành Tuyên giáo khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
12/01/2022 21:15:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 12-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, toàn ngành đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh. Ngành đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Ngành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tham mưu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động định  hướng, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền và kịp thời, thiết thực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, sâu rộng, kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Năm 2022, ngành đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác biên tập, phát hành tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Toàn ngành tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Kết luận số 21 ngày 21/10/2021 của BCH Trung ương Đảng; lựa chọn từ 2-3 chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cơ quan Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đổi mới đưa công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.  

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ trao Giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đã đạt được. Đồng chí đề nghị, năm 2022, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các quy định, kết luận, đề án, nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Cơ quan Tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời tập trung làm tốt tuyên truyền những ngày lễ lớn đất nước, địa phương; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt…

Khối lượng công việc rất lớn, đồng chí đề nghị cán bộ ngành Tuyên giáo phát huy trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với tinh thần “năm sau phải tốt hơn năm trước”.

Tại hội nghị, đã có 19 tập thể, 28 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 3576
  • Số lượt truy cập: 42204359
  • Số lượt truy cập tuần: 358793
  • Số lượt truy cập tháng: 504912