Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014
14/01/2022 15:06:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 14/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014. Chủ trì ở điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Dự hội nghị trực tuyến còn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Công chứng viên tỉnh, đại diện các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật Công chứng đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động công chứng đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở - lĩnh vực vốn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp; góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề mới chưa được Luật Công chứng điều chỉnh, bộc lộ hạn chế cần được tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề cần sửa đổi trong Luật Công chứng năm 2014 để trình Quốc hội xem xét, công tác đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ công chứng viên, tiêu chuẩn hành nghề, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên, kiểm tra thanh tra chấn chỉnh những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng, đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển đổi số cho hoạt động công chứng...

Tại Tuyên Quang, trong những năm qua, công tác triển khai thi hành Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được UBND tỉnh quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Công chứng được quan tâm, chú trọng. Kết quả công tác tư pháp nói chung và trong lĩnh vực công chứng nói riêng đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Tỉnh hiện có 5 tổ chức hành nghề công chứng,  5 năm qua đã thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên 48.400 việc, thu phí trên 16 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, việc thảo luận nhằm sửa đổi Luật Công chứng năm 2014 là rất cần thiết trong tình hình xã hội đang phát triễn như vũ bão hiện nay. Đồng chí yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vai trò, vị trí, bản chất của hoạt động công chứng để các cá nhân và tổ chức hiểu rõ hơn tính chất quan trọng của hoạt động công chứng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương, chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng…/.

PV

  • Số người online: 1758
  • Số lượt truy cập: 18813276
  • Số lượt truy cập tuần: 146967
  • Số lượt truy cập tháng: 800687