Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
14/01/2022 15:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 13-1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa X) đánh giá tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các đoàn thể, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng
phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2021 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong năm, đã triển khai thực hiện 1 nghị quyết chuyên đề, 1 kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (khóa X); lãnh đạo cơ sở thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; thành lập được 2 tổ chức đảng, 1 tổ chức đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; giao việc đổi mới, đột phá năm 2021 cho các đồng chí trưởng các ban đảng, văn phòng, đoàn thể khối; chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”; triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đạt được trong năm 2021; chỉ rõ các hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đề nghị, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh, trọng tâm là các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị giao việc đổi mới, đột phá cho cán bộ, đảng viên là trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, hội viên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng tặng Giấy khen
cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 24 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1555
  • Số lượt truy cập: 28831123
  • Số lượt truy cập tuần: 133910
  • Số lượt truy cập tháng: 902597