Lấy ý kiến vào phương án quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 2)
17/01/2022 16:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Kết luận số 348-TB/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụTỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 07/12/2021; Căn cứ Văn bản số 5020/UBND-ĐTXD ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh về phương án quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (GĐ2). BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải phương án quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 2) để lấy ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: BTT Cổng TTĐT tỉnh, Đường Đại Lộ Tân Trào, phương Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, Điện thoại: 0207.6251.929. Email: bbt@tuyenquang.gov.vn
  • Số người online: 1338
  • Số lượt truy cập: 47854179
  • Số lượt truy cập tuần: 49171
  • Số lượt truy cập tháng: 88377