Tuyên Quang: Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
03/04/2022 00:26:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 26/3/2022, Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thành công việc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; thúc đẩy chuyển đổi số cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khắc phục tình trạng gian lận sử dụng không hợp pháp hóa đơn, tình trạng làm giả hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ 

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/6/2022 tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn (có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) nhằm đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/5/2022) triển khai đạt trên 70% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang hoạt động có đủ điều kiện đăng ký thành công và sử dụng hóa đơn điện tử; giai đoạn 2 (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022) triển khai đạt 100% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang hoạt động có đủ điều kiện đăng ký thành công và sử dụng hóa đơn điện tử.

Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tỉnh phân công Cục Thuế tỉnh là đơn vị thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Sở Tư pháp tuyên truyền kịp thời những lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử và các nội dung mới về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; Công bố đường dây nóng của Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để hỗ trợ xử lý ngay các vướng mắc phát sinh; thông báo đến người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo thông báo của cơ quan Thuế; thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định mới cho khách hàng; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và công chức thuế các quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả; khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ quản lý thuế: Kiểm soát thông tin, quản lý rủi ro hóa đơn điện tử; tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu biện pháp quản lý. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các Phòng thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử theo kế hoạch.

Giao chỉ tiêu đến từng Phòng thuộc Cục Thuế, từng Chi cục Thuế và Đội thuế liên quan, đảm bảo đến hết tháng 6/2022 triển khai được 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng áp dụng đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử. Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai và Tổng cục Thuế;…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tỉnh Tuyên Quang giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, triển khai có hiệu quả các nội dung kế hoạch.

Triển khai hóa đơn điện tử là là giải pháp, bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa ngành thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; là một trong các điều kiện thuận lợi hình thành nền kinh tế số; thay đổi phương thức quản lý thuế ngày càng hiện đại; tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội và cơ quan Thuế, hơn hết hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn như lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên, làm giả hóa đơn, lập hóa đơn sai thời điểm để gian lận, trốn thuế.

Quang Khôi

  • Số người online: 1535
  • Số lượt truy cập: 28832964
  • Số lượt truy cập tuần: 135748
  • Số lượt truy cập tháng: 904434