Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở
26/04/2022 15:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức từ năm 2022 đến năm 2025, chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023: Tổ chức Cuộc thi ảnh “Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở”:

Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 5 năm 2022.

Thời gian nhận ảnh: Trước ngày 30/3/2023.

Thời gian đăng tải: Đăng trên Fanpage DÂN VẬN TUYÊN QUANG: Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/5/2023.

Thời gian chấm và tổng kết trao giải: Dự kiến vào dịp sơ kết Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2: Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025: Tổ chức thi video clip tuyên truyền về các hoạt động với nhân dân tại cơ sở (có văn bản hướng dẫn tại thời điểm triển khai).

Thời gian chấm và tổng kết trao giải: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng kết trao giải vào dịp tổng kết Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc hội nghị tổng kết công tác dân vận.

Đối tượng tham dự: Là các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; chi đoàn, chi hội, ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; phòng, ban, khoa, tổ, đội sản xuất, câu lạc bộ, hội, nhóm … và các cá nhân thuộc các tập thể nêu trên.

Nội dung, cách thức tham dự: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ ban hành Thể lệ theo nội dung chủ đề thi của từng giai đoạn.

PV

  • Số người online: 1528
  • Số lượt truy cập: 25064741
  • Số lượt truy cập tuần: 134762
  • Số lượt truy cập tháng: 1369691