Tuyên Quang: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
28/04/2022 07:48:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan tới tiền mặt; Thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; Thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch trong năm 2022: Phấn đấu 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai sử dụng nền tảng số để thực hiện chuyển đổi số; Tối thiểu 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn triển khai sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí và các giao dịch khác; số tiền thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền viện phí phải thu đạt từ 50% trở lên; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực đô thị chấp nhận thanh toán học phí và các giao dịch khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, số tiền thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền học phí phải thu đạt từ 50% trở lên.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực đô thị sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác, số tiền thu học phí qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền học phí phải thu đạt từ 90% trở lên; 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Phấn đấu 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục; Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, hạ tầng Internet dùng chung thống nhất, đảm bảo kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; có chính sách ưu đãi về dịch vụ Internet và dịch vụ công nghệ thông tin đối với các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thực hiện thanh toán MobileMoney an toàn, hiệu quả, phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để triển khai chấp nhận thanh toán phí dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với ngành Ngân hàng và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi, các chính sách của nhà nước, của ngành về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;…

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tích cực, chủ động phối hợp với các Ngân hàng thương mại triển khai thanh toán học phí qua Ngân hàng; đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán các khoản chi tiêu công bằng phương thức thanh toán qua Ngân hàng; Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán học phí qua Ngân hàng bằng các hình thức phù hợp.

Giao Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với các Ngân hàng thương mại triển khai thực hiện việc thanh toán viện phí qua Ngân hàng; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ để thanh toán các khoản chi tiêu công, thu phí, lệ phí và viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian khám, chữa bệnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn người dân về thanh toán không dùng tiền mặt bằng các hình thức phù hợp.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, căn cứ các nhiệm vụ của kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; chủ động phối hợp với các Ngân hàng thương mại triển khai thanh toán học phí qua Ngân hàng bằng các hình thức phù hợp;…

Kế hoạch sau khi ban hành sẽ thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số cho tương lai hướng tới các trường học hiện đại, song song với đó, các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân. Đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay.

Quang Khôi

  • Số người online: 748
  • Số lượt truy cập: 26257764
  • Số lượt truy cập tuần: 111242
  • Số lượt truy cập tháng: 47611