Hội nghị chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Tổ chức công đoàn Việt Nam
10/05/2022 20:28:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 10-5, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đến dự và truyền đạt các nội dung. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và 300  đại biểu là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, các công đoàn ngành, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung: quan niệm về giai cấp công nhân và đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; điều kiện giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình; thực trạng đội tiên phong của giai cấp công nhân - Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ chế quản lý, chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân; thực trạng về hoạt động công đoàn; Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, lao động và viên chức do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập…

Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

cùng cán bộ, công nhân viên chức lao động xem triển lãm ảnh tư liệu “Bác Hồ với Tuyên Quang.

Hội nghị đã giúp các đại biểu hiểu về giai cấp công nhân Việt Nam là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tài sản vô giá cả về lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn đã để lại cho giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Từ đó các cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động luôn phấn đấu không ngừng học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng đất Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, dân chủ văn minh”.

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trưng bày 20 ảnh tư liệu “Bác Hồ với Tuyên Quang” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho công nhân, viên chức lao động.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 894
  • Số lượt truy cập: 26259519
  • Số lượt truy cập tuần: 112996
  • Số lượt truy cập tháng: 49365