Đảng bộ huyện Hàm Yên tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần
16/05/2022 13:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 16- 5, Đảng bộ Dân Đảng thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên triển khai chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần. Đây là Đảng bộ đầu tiên của huyện triển khai chào cờ sinh hoạt đầu tuần tại trụ sở làm việc và tiến tới triển khai toàn Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Theo kế hoạch, hoạt động tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị sẽ được duy trì vào sáng thứ hai đầu tuần (tuần thứ nhất của tháng, bắt đầu từ tháng 6-2022). Nội dung sinh hoạt chính trị đầu tuần theo các chuyên đề: Nêu gương Bác về thực hành “tự soi, tự sửa”, nội dung các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Mọi cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu, phải tự “gột rửa”, tự sửa mình”; Quy định về những điều đảng viên không được làm…  

Đảng bộ Dân Đảng thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên triển khai chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần.

Thông qua nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn học tập, công tác, tạo phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, thực hiện nếp văn hóa công sở, góp phần thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 23
  • Số lượt truy cập: 26257024
  • Số lượt truy cập tuần: 110502
  • Số lượt truy cập tháng: 46871