Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm
16/05/2022 15:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; thực hiện phương châm “phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội”, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 1648/UBND-NC về việc triển khai vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, người dân trên địa bàn tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. (Lập danh sách các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ, gửi về Công an tỉnh trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp).

1. Ủng hộ, tài trợ xin gửi về qua Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tuyên Quang theo các hình thức sau:

 1.1. Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tuyên Quang;

- Số tài khoản: 3761.1006751;

- Mở tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang;

- Mã quỹ: 91020.

1.2. Ủng hộ bằng tiền mặt:

- Đơn vị tiếp nhận: Sở Tài chính;

- Địa chỉ: Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

1.3. Thời gian ủng hộ, tài trợ: Từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày 30/5/2022.

1.4. Đối với các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Đồng thời thông báo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ và trực tiếp đóng góp vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

UBND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm và tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với những đóng góp cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. Mọi đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ được ghi nhận và thông báo rộng rãi tại Lễ tiếp nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức (dự kiến trong Quý II/2022).

PV

  • Số người online: 2514
  • Số lượt truy cập: 47395568
  • Số lượt truy cập tuần: 197974
  • Số lượt truy cập tháng: 1035818