Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
30/05/2022 14:27:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan báo chỉ chủ lực: Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan như: Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông… tổ chức hằng năm.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII được xét tặng các sản phẩm thông tin đối ngoại gồm: (1) Báo in; (2) Báo điện tử; (3) Trang thông tin điện tử; (4) Phát thanh; (5) Truyền hình; (6) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (7) Sách; (8) Clip và (9) Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là các sản phẩm được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chún; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Đối với những tác phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có ít nhất 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Các sản phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng, nhưng phải ghi rõ mức giải thưởng đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi. Sản phẩm tham dự Giải thưởng không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

Đối tượng tham dự Giải thưởng:

Người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài và người nước ngoài đều có quyền gửi sản phẩm phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 07 tác phẩm/ nhóm tác phẩm báo chí hoặc sản phẩm thông tin đối ngoại tham dự Giải thưởng phù hợp với các tiêu chí của Giải thưởng.

Thành viên Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Chung khảo không được gửi sản phẩm tham dự Giải thưởng.

Cơ cấu Giải thưởng:

01 giải đặc biệt được trao 01 tác phẩm có nội dung xuất sắc nhất trong các tác phẩm tham dự giải thưởng. Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi.

Báo Nhân dân là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng nhóm tác giả, các tác giả có tác phẩm/sản phẩm phù hợp các quy định lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng trước ngày 01/08/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Đảng ủy và các Đoàn thể Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39381487

Email:giaidoingoailan8@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Xem chi tiết dưới đường link

PV

  • Số người online: 3984
  • Số lượt truy cập: 42208852
  • Số lượt truy cập tuần: 363267
  • Số lượt truy cập tháng: 509372