Từ 01/6/2022, giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất
02/06/2022 08:14:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính, trong đó bổ sung quy định mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất.

Cụ thể, Nghị định 25/2022/NĐ-CP bổ sung Điều 15đ về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính như sau:

Việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

Trong đó, mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 25/2022/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 15c về công khai giá cước dịch vụ bưu chính.

Cụ thể, đối tượng thực hiện công khai giá cước dịch vụ bưu chính bao gồm:

+ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;

+ Đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền quyết định, điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính.

- Về nội dung công khai giá cước dịch vụ bưu chính:

+ Giá cước dịch vụ bưu chính bằng đồng Việt Nam, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ;

+ Thông tin liên quan khác (nếu có).

- Thời điểm công khai giá cước dịch vụ bưu chính:

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ.

- Hình thức công khai giá cước dịch vụ bưu chính

Dưới một hoặc một số hình thức như niêm yết tại điểm phục vụ, thông báo bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của mọi tổ chức, cá nhân.

Giá cước dịch vụ bưu chính được công khai phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Nghị định 25/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

PV

  • Số người online: 526
  • Số lượt truy cập: 26257523
  • Số lượt truy cập tuần: 111001
  • Số lượt truy cập tháng: 47370