Phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2022: Thông qua nhiều Dự thảo quan trọng
22/06/2022 17:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 22/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe, xem xét, thảo luận đối với 15 nội dung:

Các Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

Các Dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Dự kiến phân bổ kế hoạch phân bổ vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo  Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh; Bổ sung danh mục, công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3, điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Đề án nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh đã có khởi sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận để tập trung tháo gỡ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận tại phiên họp

Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Đề án UBND tỉnh để rà soát lại những việc của năm 2022, cụ thể hóa từng đầu việc để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; các sở, ngành, địa phương cần phối hợp tích cực chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng sở, ngành rà soát lại nhiệm vụ đột phá đã được giao, tập trung cao độ để tổ chức thực hiện.

Về quốc phòng - an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện Đề án 78 và Đề án 06. Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cho các cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, chủ tịch UBND tỉnh giao các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các Thông báo của UBND tỉnh trong tháng 6/2022, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng. Trong thu ngân sách cuối năm, ngành Thuế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các huyện thành phố để phải đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách đã đề ra; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, giám sát chặt chẽ, thường xuyên các biến động để có phương án bù đắp…

Đối với Đề án nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh giao các thành viên UBND tỉnh nghiên cứu và cho ý kiến trực tiếp, báo cáo lại lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 25/6.

PV

  • Số người online: 1555
  • Số lượt truy cập: 28832861
  • Số lượt truy cập tuần: 135645
  • Số lượt truy cập tháng: 904331