Quy định mới về tiền lương ngành công nghệ thông tin, văn hóa, thư viện có hiệu lực từ tháng 8-2022
28/07/2022 14:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ tháng 8-2022, hàng loạt quy định mới liên quan đến xếp lương, tiền lương của viên chức ngành công nghệ thông tin, văn hóa, thư viện… sẽ có hiệu lực.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất tại Nhà máy Trung Nam EMS (Khu công nghệ cao Đà Nẵng).
Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Viên chức công nghệ thông tin có hệ số lương cao nhất là 8,0

Nội dung này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 08/2022/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 15-8-2022, quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Trong đó, viên chức công nghệ thông tin và an toàn thông tin được chia thành 4 hạng I, II, III và IV.

Về cách xếp lương thì theo khoản 1, Điều 15, Thông tư 08, chức danh công nghệ thông tin và an toàn thông tin được xếp lương như nhau theo các hạng. Cụ thể:

Hạng I: Xếp lương như viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), hệ số lương từ 6,2 - 8,0, tương đương mức lương từ 9.238.000 đồng/tháng - 11.920.000 đồng/tháng.

Hạng II: Xếp lương như viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương từ 4,4 - 6,78, tương đương mức lương được hưởng từ 6.556.000 đồng/tháng - 10.102.200 đồng/tháng.

Hạng III: Xếp lương như viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98, tương đương mức lương được hưởng từ 3.486.600 đồng/tháng - 7.420.200 đồng/tháng.

Hạng IV: Xếp lương như viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06, tương đương mức lương được hưởng từ 2.771.400 đồng/tháng - 6.049.400 đồng/tháng.

Lương viên chức văn hóa cơ sở cao nhất hơn 9,5 triệu đồng/tháng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn xếp lương cho viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, có hiệu lực từ 25-8-2022. Theo đó, quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở gồm hai đối tượng:

Phương pháp viên và hướng dẫn viên văn hóa. Căn cứ Điều 2, Thông tư 03 năm 2022, mỗi chức danh lại gồm các hạng sau đây:

Chức danh phương pháp viên: Gồm các hạng II mã số V.10.06.19, hạng III mã số V.10.06.20 và hạng IV mã số V.10.06.21.

Chức danh hướng dẫn viên văn hóa: Gồm các hạng II mã số V.10.07.22, hạng III mã số V.10.07.23, hạng IV mã số V.10.07.24.

Theo đó, căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ, viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở được xếp lương như sau:

Phương pháp viên hạng II, xếp lương viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), hệ số lương từ 4,0 - 6,38. Hạng III, xếp lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98. Hạng IV, xếp lương viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, xếp lương viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), hệ số lương từ 4,0 - 6,38. Hạng III, xếp lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98. Hạng IV, xếp lương viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Hướng dẫn xếp lương viên chức thư viện

Từ 15-8-2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành thư viên tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực. Theo đó, Điều 9, Thông tư 02 hướng dẫn xếp lương viên chức thư viên như sau:

Hạng I, xếp lương như viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), có mức lương từ 9.238.000 đồng/tháng - 11.920.000 đồng/tháng.

Hạng II, xếp lương như viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), có mức lương từ 6.556.000 đồng/tháng - 10.102.200 đồng/tháng.

Hạng III, xếp lương như viên chức loại A1, có mức lương từ 3.486.600 đồng/tháng - 7.420.200 đồng/tháng.

Hạng IV, xếp lương như viên chức loại B, có mức lương từ 2.771.400 đồng/tháng - 6.049.400 đồng/tháng.

Ngoài ra, khi được tuyển dụng, căn cứ vào trình độ đào tạo, viên chức thư viên còn được xếp lương cụ thể như sau:

Là tiến sĩ, phù hợp vị trí việc làm: Bổ nhiệm hạng III, lương xếp bậc 3 tương đương hệ số lương 3,0 và hưởng mức lương là 4.470.000 đồng/tháng.

Là thạc sĩ, phù hợp vị trí việc làm: Bổ nhiệm hạng III, bậc 2 và hưởng hệ số lương 2,67, tương đương lương là 3.978.300 đồng/tháng.

Là cử nhân (tốt nghiệp trình độ đại học), phù hợp vị trí việc làm: Bổ nhiệm hạng III, xếp bậc 1, có hệ số lương 2,34, tương đương 3.486.600 đồng/tháng.

Tốt nghiệp cao đẳng, phù hợp vị trí việc làm: Bổ nhiệm hạng IV, xếp bậc 2, có hệ số lương 2,06, tương đương mức lương 3.069.400 đồng/tháng.

Tốt nghiệp trung cấp, phù hợp vị trí việc làm: Bổ nhiệm hạng IV, xếp bậc 1, có hệ số lương 1,86, tương đương mức lương 2.771.400 đồng/tháng.

Theo Hà Nội mới

  • Số người online: 1566
  • Số lượt truy cập: 55920781
Chung nhan Tin Nhiem Mang